Päivitystä pentuvälitysohjeeseen

Tällä palstalla käydään keskustelua yleisistä kessumaisista aiheista.

Moderator: Hallitus

Post Reply
Outi Hälli
Site Admin
Posts: 1137
Joined: Tue Mar 04, 2014 11:47 am
Contact:

Päivitystä pentuvälitysohjeeseen

Post by Outi Hälli » Mon Jun 29, 2015 9:47 pm

Pentuvälitysmaksun alennuksiin mukaan jalostustiedustelu:

Pentuvälitysmaksun alennusperusteisiin on lisätty vaatimus jalostustiedustelun lähettämisestä jalostustoimikunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen astutusta. Pentuvälitysmaksu on mahdollista pudottaa täydestä 50 eurosta joko 10 euroon tai jopa veloituksettomaan täyttämällä pentuvälitysohjeessa mainitut ehdot. Pentuvälitysohjeen muutos on vastaus kevään vuosikokouksen esittämiin ohjeen päivityspyyntöihin. Kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille ja ideoita esittäneille!

Jalostustoimikunnalla tietoa sairauksista:

Pentuvälitysohjeen muutoksella halutaan kannustaa kasvattajia tekemään jalostustiedusteluja yhdistelmiinsä liittyen hyvissä ajoin ennen astutusta. Jalostustiedustelujen tekeminen on edelleen kasvattajalle täysin vapaaehtoista. Kokeneillekin kasvattajille jalostustiedusteluiden suurin hyöty on todennäköisesti jalostustoimikunnalla oleva tieto kessusukujen mahdollisista sairausaltistuksista.

Uusi ohje tulee voimaan vuoden 2016 alussa:

Pentuvälitysmaksujen muutos tulee voimaan 1.1.2016. Tähän päivämäärään asti noudatamme nykyistä pentuvälitysohjetta.

Kotisivujen pentuvälitystietoja uudelleen järjestellään:

Kesän 2015 aikana kotisivujen pentuvälitystietoja järjestetään esitettäväksi uudella tavalla. Välityksessä olevat pentueet laitetaan kahden otsikon alle "Jalostustoimikunnan käsittelemät yhdistelmät" ja "Muut yhdistelmät". Otsikoiden alla pentueet ovat kronologisessa järjestyksessä. Muutoksella halutaan korostaa kasvattajan vastuullisuutta ja vaivannäköä kysyä jalostustoimikunnan mielipidettä yhdistelmäänsä. Aikaisemmin asia on hieman hukkunut pentueen tietojen loppuun pienellä präntättynä. Samassa yhteydessä TGA tutkimustulos poistetaan pentuvälitystiedoista, koska tutkimustulosta ei enää suositella jalostuksen tavoiteohjelmassamme. Toki niiden koirien kohdalla, joilla tutkimus on tehty, voidaan tutkimustulos edelleen kirjata "Lisätietoja" kohtaan.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests